اخبار ارز دیجیتال

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال پارتیکال Particl (PART) بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال پارتیکال Particl (PART) توسط کیف پول لجر نانو اس ledger nano s پشتیبانی می باشد . با نصب نرم افزار پارتیکال Particl (PART) بر روی لجر نانو اس می توانید ارز خود را بر روی لجر نانو اس مدیریت کنید.

مدیریت / 24 فروردین 1398 20:21

پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال توموچین TomoChain (TOMO) بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال توموچین TomoChain (TOMO) توسط کیف پول لجر نانو اس ledger nano s پشتیبانی می باشد . با نصب نرم افزار توموچین TomoChain (TOMO) بر روی لجر نانو اس می توانید ارز خود را بر روی لجر نانو اس مدیریت کنید.

مدیریت / 24 فروردین 1398 20:09

پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال هوریزن Horizen (ZEN) بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال هوریزن Horizen (ZEN) بر روی کیف پول ارز دیجیتال لجر نانو اس ledger nano s پشتیبانی می شود . با نصب نرم افزار هوریزن Horizen بر روی لجر نانو اس می توانید ارز خود را بر روی لجر نانو اس مدیریت کنید.

مدیریت / 24 فروردین 1398 19:53

پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال دیجی بایت DigiByte (DGB) بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال دیجی بایت بر روی کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس پشتیبانی می شود . راهنمای آموزش دیجی بایت بر روی ledger nano s را مطالعه فرمایید .

مدیریت / 19 فروردین 1398 22:09

پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال نانو Nano بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال نانو Nano بر روی کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس پشتیبانی می شود . برای مطالعه راهنمای ledger nano s این مطلب را مطالعه فرمایید .

مدیریت / 19 فروردین 1398 21:16