پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش لجر نانو اس و لجر لایو : مشکل در نمایش portfolio در لجر نانو اس

کاربری لجر نانو اس را خرید کرده اند ، و پرسیدند که مشکلی با لجر لایو ledger live دارند / و بخش portfolio مشکل داره و گزینه های ارسال و دریافت قابل کلیک کردن نیستند . و نمی توانند اپلیکیشن ریپل را به لجر لایو خودشون اضافه کنند .

مدیریت / 2 شهریور 1398 22:14

پشتیبانی لجر نانو اس

پشتیبانی از لجر نانو اس و لجر نانو ایکس

پرسش : کاربری پرسیده اند ، که یک لجر نانو ایکس و یک لجر نانو اس خریداری کرده اند . چطور می توانند از آنها بک آپ بگیرند ؟

مدیریت / 19 مرداد 1398 19:29

پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال Validator (DASC) بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال ارز دیجیتال Validator بر روی کیف پول ارز دیجیتال لجر نانو اس ledger nano s پشتیبانی می شود .

مدیریت / 7 اردیبهشت 1398 14:33

پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال NOLLAR بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال ارز دیجیتال NOLLAR بر روی کیف پول ارز دیجیتال لجر نانو اس ledger nano s پشتیبانی می شود .

مدیریت / 7 اردیبهشت 1398 14:28

پشتیبانی لجر نانو اس

آموزش راه اندازی ارز دیجیتال REOSC بر روی لجر نانو اس ledger nano s

ارز دیجیتال ارز دیجیتال REOSC بر روی کیف پول ارز دیجیتال لجر نانو اس ledger nano s پشتیبانی می شود

مدیریت / 7 اردیبهشت 1398 13:32